33926204 - 33926179 - 36615643
09122767681 - 09125656101

شماره فنی بلبرینگ

آشنایی با کد های بیرینگ - کد خوانی بیرینگ ها

   Admin        دوشنبه, 28 مرداد 1398       مقالات تخصصی بلبرینگ
شماره فنی بلبرینگ

 

شماره فنی بلبرینگ ها Technical bearing number پسوند ها و پیشوند هایی هستند که نشان دهنده ی آپشن ها ، نوع جنس ، وجود کاسه نمد ، درجه ی زاویه ، لقی و سایر خصوصیات بلبرینگ ها می باشد که با اطلاع از آنها به راحتی می توانید مشاهده کنید که یک بلبرینگ چه خصوصیاتی را دارا می باشد .

کد خوانی بیرینگ ها با پسوند ها و پیشوند ها ی عددی و حروفی مشخص خواهد شد که در بخش زیر برایتان قرار داده ایم

برخی از کد های منحصر به فرد مختص بلبرینگ های خاص می باشد و در دیگر برینگ ها استفاده نمی شود به عنوان مثال پسوند ASR مربوط به رولبرینگ های سوزنی می باشد .

گروه صنعتی کلاسیکال مرکز تهیه و پخش انواع بلبرینگ ، روغن های صنعتی و ملزومات صنایع در ایران 

 

 

کد بیرینگتشریح کدبیرینگ
A پیشوند 
این پیشوند جهت طراحی اصلی و اولیه بلبرینگ قرار میگیرد . مفهوم این پسوند بستگی به نوع و سری بلبرینگ دارد

کد 4210A به معنای وجود نداشتن شیار ساچمه خور در بلبرینگ های شیار عمیق دو ردیفه می باشد 

کد 7056A به معنی زاویه تماس 30 درجه در بلبرینگ های تماس زاویه ای یک ردیفه است

AC پسونداین پسوند به معنای وجوئد زاویه تماس 25 درجه در بلبرینگ های یک ردیفه تماس زاویه ای می باشد 
AS پسوندمعنی این پسوند وجود سوراخهای مخصوص روانکاری در حلقه بیرونی بلبرینگ های سوزنی است
ASR پسونداین کد به معنای وجود شیار و سوراخهای مخصوص روانکاری در حلقه بیرونی بلبرینگ های سوزنی است
A xxx پسونداین پسوند همراه با یک ، دو یا سه رقم نماد حالتهای خاص در طراحی داخلی بلبرینگ است.
B پسوند
 به معنای اصطلاحات داخلی در طراحی اصلی و اولیه بلبرینگ که مفهوم آن بستگی به نوع و سری هر بلبرینگ دارد 

کد 7210B به معنای زاویه تماس 40 درجه در بلبرینگ های تماس زاوبه ای یک ردیفه می باشد .

کد 7210B به معنای زاویه تماس بزرگ در رولبرینگ های مخروطی است

BIR پسوندشیار غلطک محدب در رولبرینگ های سوزنی .
B xxx پسوندحرف B همراه با یک ، دو یا سه رقم نماد حالتهای خاص در طراحی داخلی بلبرینگ است.
C پسوند
مفهوم این پسوند بستگی به نوع و سری هر بلبرینگ داشته و بعضی مواقع بعد از یک دوره مشخص حذف می شود

کد 7210C  زاویه تماس 15 درجه در بلبرینگ های تماس زاویه ای یک ردیفه

کد 22310C حلقه داخلی بدون لبه ، غلتک های متقارن ، حلقه راهنمای غیر ثابت و قفسه پرسی در رولبرینگ های بشکه ای

CA پسونددولبه یکپارچه در حلقه داخلی و پنجره ساچمه ماشینکاری شده در رولبرینگ های بشکه ای که پسوند C دارند.
مشخصه ای در بلبرینگ های یک ردیفه تماس زاویه ای که آنها را برای نصب چند تایی در کنار یکدیگر مناسب می سازد. دوو بلبرینگ هایی که این پسوند را داشته باشند می توانند به صورت روبرو، پشت به پشت و یا پشت سرهم نصب شوند. در حالتیکه جفت برینگ ها بصورت پشت به پشت یا روبرو باشد یک مقدار لقی داخلی محوری وجود خواهد داشت.
CAB پسوندغلطک های سوراخ شده و پنجره ساچمه سنجاقی شکل در رولبرینگ های بشکه ای که پسوند CA دارند.
CABC پسوندشیار غلتک اصلاح شده در رولبرینگ های بشکه ای که پسوند CAB دارند.
CAC پسوندشیار غلتک اصلاح شده در رولبرینگ های بشکه ای که پسوند CA دارند.
CB پسوندمشخصه ای در بلبرینگ های یک ردیفه تماس زاویه ای که آنها را برای نصب چند تایی در کنار یکدیگر مناسب می سازد. دو بلبرینگ هایی که این پسوند را داشته باشند می توانند به صورت روبرو، پشت به پشت یا پشت سر هم نصب شوند .
CC پسوندشیار غلتک اصلاح شده در رولبرینگ بشکه ای که پسوند C دارند.
مشخصه ای در بلبرینگ ها ی تک ردیفه تماس زاویه ای که آنها را برای نصب چند تایی در کنار یکدیگر مناسب می سازد . دو بلبرینگ هایی که این پسوند را داشته باشند می توانند به صورت روبرو ، پشت به پشت یا پشت سر هم نصب شوند .
CLN پسوندکاهش در لقی حلقه و پهنای رولبرینگ های مخروطی 
CL0 پسوند
کلاس دقت 0 استاندارد ANSI-ABMA
CL00 پسوند
کلاس دقت 00 استاندارد  ANSI-ABMA
CL3 پسوند
کلاس دقت 3 استاندارد  ANSI-ABMA
CL7A پسوندکیفیت استاندارد SKF برای بلبرینگ های پینیون
CN پسوند
لقی داخلی نرمال ، این پسوند با یکی از حروف L,M,H نشان دهنده اینست که دامنه لقی نصف شده و با حرف P مشخص می کند که دامنه لقی متغییر است. مثال

CNH نیمه بالایی لقی نرمال.

CNM  لقی یک چهارم میانی لقی نرمال 

CNL نیمه پایینی لقی نرمال

CNP نیمه بالایی لقی نرمال و نیمه پایینی لقی C3
C1 پسوند
لقی داخلی، کمتر از C2
C2 پسوندلقی داخلی، کمتر از نرمال
C3 پسوندلقی داخلی، بیشتر از نرمال
C4 پسوند
لقی داخلی، بیشتر از C3
C5 پسوند
لقی داخلی، بیشتر از C4
C6 پسوندتولید صدای کمتر از حد نرمال، اکنون این پسوند با Q6 جایگزین شده است.
C7 پسوندتولید صدای کمتر از C6، اکنون این پسوند با Q5 جایگزین شده است.
C01 پسوندکاهش لقی برای دقت بیشتر در چرخش حلقه داخلی
C02 پسوند
کاهش بیشتر تلورانس برای دقت بیشتر در چرخش حلقه داخلی نسبت به C01
C03  پسوندکاهش تلورانس برای دقت بیشتر در چرخش حلقه بیرونی
C04 پسوند
کاهش بیشتر تلورانس برای دقت بیشتر در چرخش حلقه داخلی نسبت به C03
C10 پسوندکاهش تلورانس قطر داخلی و قطر بیرونی. در بلبرینگ هایی که سوراخ داخلی آنها مخروطی است این پسوند فقط به قطر بیرونی مربوط می شود.
C20 پسوند
تلورانس قطر داخلی کمتر از C10
C30 پسوندکاهش تلورانس قطر داخلی
C40 پسوند
تلورانس قطر بیرونی کمتر از C10
C50 پسوندکاهش تلورانس قطر خارجی به سمت حد حداقل استاندارد
C80 پسوندکاهش تلورانس ارتفاع در بلبرینگ های کف گرد
D پسوند
مفهوم این پسوند بستگی به نوع و سری مختلف بلبرینگ ها دارد و بعضی مواقع بعد از یک دوره مشخص حذف می شود

3310D حلقه داخلی دو تکه و زاویه تماس 45 در بلبرینگ های تماس زاویه ای دو ردیفه

K40x45x17D مجموعه غلتک های سوزنی و قفسه دو تکه

حلقه داخلی دو تایی یا حلقه بیرونی دو شیاره در رولبرینگ های مخروطی دو ردیفه که پیشوند K دارند.
DB پسوند
دو بلبرینگ شیار عمیق یا تماس زاویه ای یا رولبرینگ مخروطی که برای نصب به صورت پشت به پشت جفت شده باشند.حروفی که بلافاصله بعد از DB می آیند بیانگر مقدار لقی یا بار اولیه جفت بلبرینگ در موقع نصب می باشد. در مورد رولبرینگ مخروطی اگر از رینگ های فاصله گذار بین حلقه های خارجی یا داخلی دو بلبرینگ به نحوی استفاده شود که یک ترکیب متداول نباشد این خصوصیت به وسیله یک عدد دو رقمی که مابین DB و حروف فوق الذکر قرار می  گیرد بیان می شود . علائم مشخص کننده لقی و بار اولیه بصورت زیر هستند:

A:  بار اولیه سبک (در بلبرینگ تماس زاویه ای)

B: بار اولیه بیشتر از A (در بلبرینگ های تماس زاویه ای)

C: بار اولیه بیشتر از B(در بلبرینگ های تماس زاویه ای)

CA: لقی محوری کم (در بلبرینگ های تماس زاویه ای و شیار عمیق)

CB: لقی محوری بیشتر از CA (در بلبرینگ های تماس زاویه ای و شیار عمیق)

CC: لقی محوری بیشتر از CB (در بلبرینگ شیار عمیق )

CG: لقی صفر (رولبرینگ های مخروطی)

C…: لقی محوری مخصوص بر حسب um

GA: بار اولیه سبک (دربلبرینگ های شیار عمیق)

GB: بار اولیه بیشتر از GA (در بلبرینگ های شیار عمیق)

G…: بار اولیه مخصوص بر حسب daN
DF پسونددو بلبرینگ شیار عمیق، تماس زاویه ای یا رولبرینگ مخروطی که برای نصب به صورت روبرو جفت شده باشند. برای درک شماره های تکمیلی که نشاندهنده مقدار لقی داخلی ، بار اولیه یا استفاده از رینگ فاصله گذار هستند.
DG پسونددو بلبرینگ تماس زاویه ای که برای نصب به صورت پشت به پشت ، روبرو یا پشت سر ه جفت شده باشند اطلاعات تکمیلی در مورد لقی و باراولیه همان توضیحات ذکر شده در مورد DB است.
DH پسوندبلبرینگ کف گرد یک طرفه با دو واشر محفظه
DP پسوندقطر سوراخ داخلی واشر محفظه کوچکتر از استاندارد 
DR پسونددو بلبرینگ شیار عمیق یا رولبرینگ استوانه ای ، به گونه ای جفت شده باشند که بار بطور یکنواخت روی آنها توزیع شود.
DS پسوندبلبرینگ کف گرد یک طرفه با دو واشر شافت
مجموعه شیار دار غلتک های سوزنی و قفسه
DT پسونددو بلبرینگ شیار عمیق یا تماس زاویه ای یا رولبرینگ مخروطی که برای نصب به صورت پشت سرهم جفت شده باشند. اعداد مشخص کننده حالت های گوناگون استفاده از حلقه فاصله گذار در رولبرینگ های مخروطی هستند در قسمت DB توضیح داده شده است .
DV پسوندشیار در حلقه بیرونی بلبرینگ های شیار عمیق جهت جازدن کاسه نمدهای لاستیکی یا فلزی ، حلقه داخلی شیار ندارد.
D8 پسوندعدم وجود شیار در بلبرینگ های شیار عمیق برای جا زدن کاسه نمد
E پسوند
مفهوم این پسوند بستگی به نوع و سری بلبرینگ دارد و بعضی مواقع بعد از یک دوره مشخص حذف می گردد 

6206E ساچمه هایی بزرگتر از اندازه معمول در بلبرینگ های شیار عمیق

NUP314E غلتک های بزرگتر و یا تعداد بیشتر نسبت به طراحی اولیه در رولبرینگ های استوانه ای

29320E غلتک های بزرگتر نسبت به نوع بدون E در رولبرینگ های بشکه ای کف گرد

EC پسوندغلتک های بزرگتر و بیشتر، افزایش قدرت تحمل بار محوری نسبت به طراحی اولیه رولبرینگ های استوانه ای یک ردیفه
FA پسوندتمرکز قفسه F بر حلقه بیرونی
FB پسوندتمرکز قفسه F بر حلقه داخلی
FE پسوندقفسه فولادی ماشینکاری شده که فسفاته شده باشد.
FMA پسوندقفسه فولادی ماشینکاری شده برای رولبرینگ های سوزنی
FP پسوندقفسه ماشینکاری شده فولادی یا چدن گرافیت کروی که دارای جا ساچمه برقوکاری شده باشد. این قفسه ها ممکن است روی حلقه داخلی یا بیرونی متمرکز شده باشد.
2F پسوندبلبرینگ های ایگرگ با فلینجر در دو طرف
2FF پسوندبلبرینگ های ایگرگ با فلینجر تو پر در دو طرف
G پسوندبلبرینگ یک ردیفه تماس زاویه ای که برای نصب به صورت دوتایی آماده شده باشد. دو بلبرینگ ای که این پسوند را داشته باشند می توانند بصورت پشت به پشت، روبرو یا پشت سر هم نصب شوند. در حالات پشت به پشت و روبرو، جفت بلبرینگ ها مقداری لقی محوری خواهد داشت.
GA پسوندبلبرینگ یک ردیفه تماس زاویه ای که برای نصب دوتایی روبرو یا پشت به پشت آماده شده باشد. که در این حالت جفت بلبرینگ مقدار کمی بار اولیه بعد از نصب خواهد داشت.
GB پسوندبلبرینگ یک ردیفه تماس زاویه ای که برای نصب دوتایی روبرو یا پشت به پشت آماده شده باشد. که در این حالت مقدار بار اولیه جفت بلبرینگ از حالت GA بیشتر است.
GC پسوندبلبرینگ یک ردیفه تماس زاویه ای که برای نصب دوتایی روبرو یا پشت به پشت آماده شده باشد. در این حالت مقدار بار اولیه جفت بلبرینگ از حالت GB بیشتر است.
GP پسوندرولبرینگ سوزنی که از لحاظ تولید صدا کنترل شده باشد.
H پسوندقفسه پرسی از فولاد سخت کاری شده
کاهش تلورانس قطر داخلی در رولبرینگ های سوزنی بدون حلقه داخلی. اعدادی که به دنبال H می آیند نشاندهنده دامنه تلورانس بر حسب um هستند نظیر H+20+27
HA  پسوند
سخت کاری سطحی کل بلبرینگ یا اجزاء خاصی از آن که با ذکر اعداد زیر همراه با HA جزء خاص مذکور مشخص می شود:

0: کل بلبرینگ

1: حلقه های بیرونی و داخلی

2: حلقه بیرونی

3: حلقه داخلی

4: حلقه بیرونی، حلقه داخلی و اجزاء غلتشی

5: اجزاء غلتشی

6: حلقه بیرونی و اجزاء غلتشی

7: حلقه داخلی و اجزاء غلتشی

HB پسوندبلبرینگ ای که کل آن اجزاء خاصی از آن از بینایت باشد. برای تشخیص اینکه کدام قسمت بینایتی شده است به علائم ذکر شده در پسوند HA مراجعه شود. پسوند های HE,HB,HA در حالتهای سخت کاری استاندارد و نرمال ( از نقطه نظر مواد و روش ) قید نمی شوند.
HE پسوندبلبرینگ یا قطعاتی از بلبرینگ که از فولاد ذوب مجدد در خلا ساخته شده است. برای تشخیص اینکه کدام قسمت از چنین جنسی است به اعداد ذکر شده در پسوند HA مراجعه شود. پسوند های HE ,HB ,HA در حالتهای سخت کاری استاندارد و نرمال ( از نقطه نظر مواد و روش ) قید نمی شوند .
HM پسوندبلبرینگ یا اجزاي بلبرینگ كه سختي ماتنزیني شده اند. علائم ذکر شده در پسوند HA مشخص کننده اجزاء مارتزیتی هستند. پسوند های HE ,HB ,HA در حالتهای سخت کاری استاندارد و نرمال (از نقطه نظر مواد و روش ) قید نمی شوند .
HT پسوند
بلبرینگ پرشده با گریس دما بالا (130C). مشخصات دقیق تر گریس به وسیله یک عدد دو رقمی بعد از HT بیان می شود. هرگونه تغییری در مقدار استاندارد گریس موجود در بلبرینگ (25% تا 35% فضای خالی بلبرینگ) با اضافه نمودن یکی از حروف زیر به شماره اصلی مشخص می گردد:

A: مقدار گریس کمتر از استاندارد.

B: مقدار گریس بیشتر ازحد استاندارد.

C: مقدار گریس بیشتر از حد B (کاملاپر)

HU پسوندبلبرینگ  یا اجزاء بلبرینگ از فولاد ضد زنگ سختی ناپذیر. تشخیص اینکه کدام قسمت بلبرینگ از چنین جنسی است به وسیله اعدادی که در پسوند HA آورده شده است مشخص می شود.
HV پسوندبلبرینگ یا اجزاء بلبرینگ از فولاد ضد زنگ سختی ناپذیر. تشخیص اینکه کدام قسمت بلبرینگ از چنین جنسی است به وسیله اعدادی که در پسوند HA آورده شده است مشخص می شود.
IS پسوندرولبرینگ سوزنی با سوراخهای روانکاری در حلقه داخلی. تعداد سوراخها به وسیله اعدادی که به دنبال IS می آیند مشخص می شود.
J پسوندقفسه پرسی از فولاد سخت کاری نشده. انواع مختلف آن از لحاظ مواد و طراحی بوسیله یک رقم مشخص می شود.
JA پسوندقفسه پرسی از فولاد سخت کاری نشده، متمرکز بر روی حلقه بیرونی
JBCS پسوندقفسه فولادی جوشکاری شده در رولبرینگ های سوزنی (مجموعه غلتک های سوزنی با قفسه)
JBS پسوندقفسه فولادی جوشکاری شده در رولبرینگ های سوزنی
JE پسوندقفسه پرسی از ورقه فولادی سخت کاری نشده و فسفاته شده
JR پسوندقفسه مرکب از دو واشر فولادی سخت کاری نشده که بهم پرچ شده باشند.
JW پسوندقفسه جوشکاری شده از فولاد سخت کاری نشده
K پسوند
حلقه داخلی مخروطی با شیب  1:12
 K30 پسوند
حلقه داخلی مخروطی با شیب  1:30
L پسوندقفسه از آلیاژ سبک ماشینکاری شده، طراحی و مواد مختلف این نوع قفسه با ارقام مشخص می گردد.
LA پسوندقفسه از آلیاژ سبک ماشینکاری شده، متمرکز روی حلقه بیرونی
LB پسوندقفسه از آلیاژ سبک ماشینکاری شده، متمرکز روی حلقه داخلی
LHT پسوندبلبرینگ محتوی گریسی که در دماهای پایین و بالا قابلیت کارکرد دارد (از 140+ درجه سانتی گراد تا 40- درجه سانتی گراد) نوع گریس با ذکر یک عدد دو رقمی بعد از LHT مشخص می شود. هرگونه تغییر در مقدار استاندارد گریس به وسیله حروفی که در پسوند HT آورده شده است، مشخص می شود.
LO پسوندبلبرینگ حفاظت شده توسط روغن با ویسکوزیته پایین. نوع روغن با ذکر ارقام اضافی مشخص می شود.
LP پسوندقفسه ماشینکاری شده از آلیاژهای سبک که مته کاری یا برقوکاری شده باشد. این قفسه ها ممکن اسن روی حلقه داخلی یا بیرونی متمرکز شده باشد.
LPS پسوندقفسه ماشین کاری شده از جنس آلیاژهای سبک ، دارای سوراخ های مته کاری یا برقو کاری شده ، متمرکز روی حلقه های داخلی یا بیرونی ، باشیارهای روانکاری روی سطح راهنما.
LS پسوندکاسه نمد که سطح تماس آن با حلقه های داخلی و خارجی کم است و در یک طرف برینگ قراردارد.
4T پسوندبلبرینگ محتوی گریس مخصوص برای دماهای پایین (50- درجه سانتی گراد) مشخصات گریس با یک عدد دورقمی که بعد از LT ذکر می گردد مشخص می شود. هرگونه تغییری در اندازه استاندارد گریس موجود در بلبرینگ بوسیله یکی از حروف مشروحه در پسوند HT معین می گردد.
M پسوندقفسه ماشینکاری شده برنجی، انواع مختلف آن از نظر مواد و طراحی به وسیله یک عدد مشخص می شود.
MA پسوندقفسه ماشینکاری شده برنجی، متمرکز روی کنس بیرونی
MAS پسوندقفسه ماشینکاری شده برنجی، متمرکز روی کنس بیرونی، دارای شیارهای مخصوص روانکاری
MB پسوندقفسه ماشینکاری شده برنجی، متمرکز روی کنس داخلی
MBS پسوندقفسه ماشینکاری شده برنجی، متمرکز روی حلقه کنس، دارای شیارهای مخصوص روانکاری
MO پسوندبلبرینگ ای که توسط روغن یا ویسکوزیته متوسط محافظت شده باشد. ذکر یک رقم نوع روغن را مشخص می کند.
MP پسوندقفسه ماشینکاری شده برنجی با سوراخهای مته کاری یا برقوکاری شده، متمرکز روی کنس داخلی یا بیرونی
MPS پسوندقفسه ماشینکاری شده برنجی با سوراخهای مته کاری یا برقوکاری شده ، متمرکز روی حلقه داخلی یا بیرونی ، با شیارهای روانکاری بر روی سطوح راهنما.
MT پسوندبلبرینگ محتوی گریس دما متوسط  (110+ درجه سانتی گراد تا 30- درجه سانتی گراد) نوع گریس با یک عدد دو رقمی بعد از MT مشخص می شود . هرگونه تغییر در مقدار استاندارد گریس، بوسیله یکی از حروف مشروحه در پسوند HT مشخص می گردد.
N پسوندجای خار در کنس بیرونی بلبرینگ
NR پسوندجای خار و خار در کنس بیرونی بلبرینگ (برای تثبیت محوری بلبرینگ)
N1 پسوندیک شکاف در لبه بیرونی کنس بیرونی جهت تثبیت شعاعی بلبرینگ
N2 پسونددو شکاف قرینه نسبت به قطر، در لبه های بیرونی کنس بیرونی جهت تثبیت شعاعی بلبرینگ
N4 پسوند
N+N2 : N4، در این حالت شکاف تثبیت کننده در سمت مقابل جای خار قرار دارد.
N6 پسوند
N+N2 : N6، در این حالت شکاف تثبیت کننده در سمت جای خار قرار دارد.
P پسوندقفسه پلي آمید 66 تقویت شده با الیاف شیشه كه با روش تزریق پلاستیك ساخته شده و نسبت به اجزاي غلتنده مركز شده است.
P1 پسوندقفسه ساخته شده به روش قالبگیری تزریقی از پلاستیک تقویت شده یا فیبر شیشه ای
P2 پسوندرولبرینگ بشکه ای با کنس بیرونی دو تکه
P3 پسوندرولبرینگ پشت بند با سطح بیرونی مسطح
PR پسوندرولبرینگ بشکه ای با کنس بیرونی دو تکه و حلقه فاصله دهنده کالیبر شده بین دو نیمه کنس بیرونی
P4 پسونددقت چرخش و ابعاد مطابق کلاس 4 استاندارد ISO (دقیقتر از P5)
P4A پسوند
دقت ابعاد مطابق کلاس 4 استاندارد ISO و دقت چرخش مطابق کلاس 9AFBMA
P5 پسونددقت چرخش و ابعاد مطابق کلاس 5 استاندارد ISO (دقیقتر از P6)
P6 پسوند
دقت چرخش و ابعاد مطابق کلاس 6 استاندارد ISO
PA9 پسوند
دقت چرخش و ابعاد مطابق کلاس AFBMA9
PA9B پسوند
دقت ابعاد مطابق کلاس AFBMA9 دقت چرخش بهتر از کلاس AFBMA9
QBC پسوندچهار بلبرینگ شیار عمیق یا تماس زاویه ای منطبق شده، دو تا به صورت پشت به پشت و دوتای دیگر در جلوی هر یک از این بلبرینگ ها به صورت پشت سرهم. شماره های تکمیلی جهت مشخص شدن لقی محوری و بار اولیه در قسمت پسوند DB توضیح داده شده اند.
QBT پسوندچهار بلبرینگ شیار عمیق  یا تماس زاویه ای منطبق شده، دو تا به صورت پشت به پشت و دوتای دیگر در یک طرف یکی از این بلبرینگ ها به صورت پشت سرهم. شماره های تکمیلی جهت مشخص شدن لقی محوری و بار اولیه در قسمت پسوند DB توضیح داده شده اند.
QFC پسوندچهار بلبرینگ شیار عمیق یا تماس زاویه ای منطبق شده، دو تا به صورت روبرو و دو تا هریک در یک سمت یکی از بلبرینگ ها بصورت پشت سرهم. شماره های تکمیلی جهت مشخص شدن لقی محوری و بار اولیه در قسمت پسوند DB تو ضیح داده شده اند.
QFT پسوندچهار بلبرینگ شیار عمیق یا تماس زاویه ای منطبق شده، دو تا به صورت روبرو و دو تای دیگر در یک طرف یکی از بلبرینگ ها بصورت پشت سرهم. شماره های تکمیلی جهت مشخص شدن لقی محوری و بار اولیه در قسمت پسوند DB توضیح داده شده اند.
QR پسوندچهار بلبرینگ شیار عمیق یا رولبرینگ استوانه ای منطبق شده جهت تحمل یکسان بار توزیعی شعاعی
QT پسوندچهار بلبرینگ شیار عمیق یاتماس زاویه ای منطبق شده برای نصب یه صورت پشت سرهم
Q05 پسوندارتعاش بسیار کم
Q06 پسوندارتعاش کمتر از نرمال
Q5 پسوندسطح ارتعاش بسیار پایین (جانشین C7)
Q6 پسوندسطح ارتعاش پایین تر از نرمال (جانشین C6)
R پسوندلبه یکپارچه بیرونی روی کنس بیرونی
RS پسوندرولبرینگ سوزنی با کاسه نمد لاستیکی در یک طرف، کاسه نمد از پلی اورتان یا لاستیک مصنوعی، با یا بدون ورقه تقویت کننده فولادی
RS1 پسوندکاسه نمد لاستیکی در یک طرف بلبرینگ، شامل یک واشر فولادی که با لاستیک ولکانیزه پوشش داده شده باشد.
RS2 پسوندکاسه نمد لاستیکی در یک طرف بلبرینگ، شامل واشر فولادی که با لاستیک ولکانیزه پوشش داده شده باشد.
2RS پسوندکاسه نمد نوع RS در دو طرف بلبرینگ
2RS1 پسوندکاسه نمد 1RS در دو طرف بلبرینگ
2RS2 پسوندکاسه نمد RS2 در دو طرف بلبرینگ
RSH پسوندکاسه نمد لاستیکی در یک طرف بلبرینگ، شامل یک واشر فولادی که با لاستیک  اکریلونیتریل بوتادین (NBR) پوشش داده شده باشد.
2RSH پسوندکاسه نمد نوع RSH در دو طرف بلبرینگ
02RS پسوندرولبرینگ سوزنی با کاسه نمد نوع RS در دو طرف بلبرینگ
RZ پسوندکاسه نمد با طراحی خاص جهت ایجاد حداقل اصطکاک در یک طرف بلبرینگ شامل واشر فولادی روکش شده با لاستیک اکریلونیتریل بوتادین (NBR)
2RZ پسوندکاسه نمد RZ در دو طرف بلبرینگ
(X)RXX پسوندحرف R همراه با دو یا سه عدد نشان دهنده حالتهای خاص در طراحی داخلی بلبرینگ است.
SM پسوندرولبرینگ سوزنی دارای گریس. ذکر دو رقم بدنبال SM نوع گریس را مشخص می کند.
SORT پسوندسری تلورانس قطر غلتک های سوزنی در رولبرینگ های سوزنی. اعدادی که به دنبال این پسوند می آیند مشخص کننده محدوده این تلورانس هستند .
SP پسوند
دقت مخصوص: دقت ابعادی تقریبا مطابق با کلاس P5 و دقت چرخش تقریبا مطابق کلاس P4
SO پسوندپایداری ابعاد حلقه های بلبرینگ تا دمای 150+ درجه سانتی گراد
S1 پسوندپایداری ابعاد حلقه های بلبرینگ تا دمای 200+ درجه سانتی گراد
S2 پسوندپایداری ابعاد حلقه های بلبرینگ تا دمای 250+ درجه سانتی گراد
S3 پسوندپایداری ابعاد حلقه های بلبرینگ تا دمای 300+ درجه سانتی گراد
S4 پسوندپایداری ابعاد حلقه های بلبرینگ تا دمای 350+ درجه سانتی گراد
T پسوند1-  قفسه از جنس رزین های فنلی تقویت شده
2- سوراخ داخلی مخروطی در رولبرینگ های مخروطی سری K
TA پسوندقفسه از جنس رزین های فنلی تقویت شده، متمرکز روی کنس بیرونی
TB پسوندقفسه از جنس رزین های فنلی تقویت شده، متمرکز روی کنس داخلی
TBT پسوندسه بلبرینگ شیار عمیق یا تماس زاویه ای منطبق شده، دو تا به صورت پشت به پشت و سومی در یکی از طرفین به صورت پشت سرهم. شماره های تکمیلی جهت مشخص نمودن لقی محوری و بار اولیه در قسمت پسوند DB آورده شده است.
TFT پسوندسه بلبرینگ شیار عمیق یا تماس زاویه ای منطبق شده، دو تا به صورت روبرو و سومی در یکی از طرفین به صورت پشت سرهم. شماره های تکمیلی مشخص کننده لقی محوری و بار اولیه در قسمت پسوند DB آورده شده است.
TG پسوندسه بلبرینگ تماس زاویه ای منطبق شده، برای نصب به یکی از صورتهای,TFT TBT یا TT. شماره های تکمیلی مشخص کننده لقی محوری و بار اولیه در قسمت پسوند DB آورده شده است.
TH پسوندقفسه از جنس رزینهای فنلیک تقویت شده
TN پسوندقفسه پلاستیکی که با روش ریخته گری در بلبرینگ تزریق شده باشد. طراحی ها و مواد مختلف با اعداد اضافی مشخص می شوند.
TR پسوندسه  بلبرینگ شیار عمیق یا رولبرینگ استوانه ای منطبق شده جهت توزیع یکنواخت بار
TT پسوندسه بلبرینگ شیار عمیق یا تماس زاویه ای منطبق شده، برای نصب به صورت پشت سرهم
T پسوندهمراه با دو یا سه عدد مشخص کننده حالتهای خاص در طراحی داخلی بلبرینگ است.
U پسوند1- بلبرینگ های خود تنظیم سریهای 115یا 116 بدون بوش رزوه نشده
2- بلبرینگ ایگرگ بدون رینگ قفلی
33- رینگ قفلی برای بلبرینگ های ایگرگ بدون پیچ بی سر
UP پسوند
دقت فوق العاده بالا، دقت ابعادی تقریبا مطابق P4 و دقت چرخش بهتر ازp4
UPG پسوندبلبرینگ یک ردیفه شیار عمیق با دقت فوق العاده بالا (up) به منظور نصب جفتی به صورت های روبرو، پشت به پشت یا پشت سرهم
V پسوندبلبرینگ بدون قفسه ،پر از اچزاء غلتشی
VGA پسوندرولبرینگ سوزنی یا استوانه ای، که شیار غلتک حلقه داخلی پرداخت نهایی نشده است. ( این پسوند در رولبرینگ های استوانه ای vu001 جایگزین شده است)
V پسوندبه همراه یک حرف و سه عدد نشاندهنده حالتهای خاص در طراحی داخلی بلبرینگ است.
VA پسوند
تغییراتی که به  منظور کاربرد بخصوص در بلبرینگ ایجاد شده است ، نظیر:

VA201 بلبرینگ برای واگن کوره ها

VA301 بلبرینگ برای موتورهای کششی

VB پسوندابعاد بیرونی اصلاح شده، بویژه شعاع پخ
VE پسونداصلاحات در طراحی داخلی یا خارجی
VQ پسوندتلورانس های غیر استاندارد مربوط به دقت یا ابعاد
VS پسوندلقی داخلی غیر استاندارد در بلبرینگ
VT پسوندروانکاری غیر استاندارد
W پسوندبلبرینگ ایگرگ بدون سوراخ های روانکاری
رولبرینگ های مخروطی اینچی (پیشوند K) با جا خار در کنس داخلی یا بیرونی
WM پسوندهمراه دو یا سه عدد نشاندهنده حالتهای خاص در طراحی داخلی بلبرینگ است.
W20 پسوندسه سوراخ روانکاری در کنس بیرونی بلبرینگ
W26 پسوندشش سوراخ روانکاری در کنس داخلی  بلبرینگ
W33 پسوندیک شیار و سه  سوراخ روانکاری در کنس بیرونی بلبرینگ
W33X پسوندیک شیار وشش  سوراخ روانکاری در کنس بیرونی بلبرینگ
X پسوند
تغییرات در یک یا چند اندازه بیرونی بلبرینگ بمنظور تطابق کامل با استاندارد ISO
Y پسوندقفسه برنجی پرسی. طراحی های دیگر با ذکر یک عدد مشخص می شوند.
YA پسوندقفسه برنجی پرسی، متمرکز روی کنس بیرونی
Z پسوندمرتبط با رولبرینگ های سوزنی و وجود محفظه کاسه نمد فلزی در یک طرف بلبرینگ
2Z پسوندبه معنای وجود کاسه نمد فلزی در دو طرف بلبرینگ
ZN پسوندقرارگیری کاسه نمد فلزی در سمت مقابل جای خار
ZNR پسوندبه معنی قرارگیری کاسه نمد فلزی در سمت مقابل جای خار
ZNB پسوندقرارگیری کاسه نمد فلزی در سمت جای خار
ZNBR پسوندوجودکاسه نمد فلزی در سمت جای خار
ZW پسوند به معنای این است که دو ردیف غلطک سورزنی به کار رفته است و دارای قفسه می باشند